Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Kommunikasjon ChevronRight
  5. Foreldre sin mobilbruk og små barnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Foreldre sin mobilbruk og små barn

Foreldrane sin mobilbruk kan påverke utviklinga til barnet i ulike retningar. Barnehagen si rolle i dette arbeidet kan vere å rettleie foreldra. Mange barnehagar har mobilfri sone i garderoben ved levering og henting av barnet.

Refleksjonsoppgåver til filmen

  1. Korleis trur du små barn under 3 år kan bli påverka av foreldra sin mobilbruk under eit måltid?
  2. Gi døme på ulykker som kan skje med barnet når foreldre er opptekne med mobilen i staden for å følgje med på barnet.
  3. Kvifor er samspelet mellom foreldre og barn så viktig?
  4. Korleis kan du som fagarbeidar rettleie føresette til barn i barnehagen om dette temaet?

Læringsressursar

Kommunikasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs