Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
 4. KonfliktarChevronRight
 5. Kva lærte du av filmen om Flåtestad skule?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva lærte du av filmen om Flåtestad skule?

 1. Kva for ein pris har denne skulen vunne, og kvifor?
 2. Korleis blir miljøet på denne skulen skildra?
 3. Kva er aldersblanda basisgrupper?
 4. Korleis kan rollespel hjelpe elevane til å få eit betre miljø?
 5. Kva er meint med nulltoleranse for mobbing?
 6. Korleis er skulen bygd, og korleis verkar dette på miljøet?
 7. Kva for mål har denne skulen for kvar enkelt elev?
 8. Kva er meint med den generelle delen av læreplanen?
  – Klarer du å finne den generelle delen av læreplanen?
  – Les planen og diskuter innhaldet i klassen.
 9. Kva kan du finne ut om Dronning Sonjas skolepris?
 10. Kva er likeverd og inkludering?

Læringsressursar

Konfliktar