Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Kunnskap om funksjonshemmingarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kunnskap om funksjonshemmingar

Som barne- og ungdomsarbeidar kjem du til å møte barn med funksjonshemmingar som du har liten eller ingen kunnskap om. Då må du bruke ulike kanalar for å lære meir om funksjonshemmingane.

Gode kjelder til informasjon om ei funksjonshemming:

  • Barnet sjølv har ofte mykje kunnskap om sjukdommen. Lytt til det barnet fortel, og sjå det i lys av alderen på og utviklinga til barnet.
  • Foreldre eller føresette har vanlegvis mykje kunnskap.
  • Det er naturleg at du vender deg til lege, helsesyster, pedagogisk psykologisk teneste (PPT), logoped og andre innanfor helsevesenet for å få meir kunnskap om funksjonshemminga.
  • Du finn lenkjer til mange interesseorganisasjonar i lenkjesamlinga. Dei har som oftast gode og oppdaterte nettsider.
  • Sjekk også ut Frambu – senter for sjeldne funksjonshemmingar i lenkjesamlinga.

Læringsressursar

Kunnskap om funksjonshemmingar