Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Seksualitet hos barn og ungeChevronRight
  5. Oppgåver til filmen «Funksjonshemmede og seksualitet»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Oppgåver til filmen «Funksjonshemmede og seksualitet»

  1. Kvifor er det ønskjeleg at helsepersonell veit meir om funksjonshemma og seksualitet?
  2. Forklar korleis dei gir rettleiing om seksualitet til menneske med nedsett funksjonsevne i Danmark.
  3. Kva blir gjort i Noreg i dag?
  4. Korleis bør vi hjelpe menneske som treng ekstra hjelp rundt eigen seksualitet? Drøft i klassen og grunngi meiningane dine.
  5. Kvar kan du finne informasjon om seksualitet ved ulike former for funksjonshemmingar?

Læringsressursar

Seksualitet hos barn og unge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar