Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Seksualitet hos barn og ungeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Seksualitet hos barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeidar skal du forstå samanhengen mellom seksualitet, identitet og sjølvkjensle. Du skal òg vite noko om korleis ein rettleier barn og unge i slike spørsmål.

Kjønn symboler for mann og kvinne. Illustrasjon.

Sitat

"Barn bør få vite så mykje om sex at dei skjønner kvar dei vaksne kjem frå."

(Henrik Tikkanen/ordtak.no)

Tenk over

  1. Kva for kompetansemål i læreplanen seier at du skal lære om identitet, seksualitet og rettleiing? Diskuter kompetansemålet i klassen.
  2. Lag eit tankekart som viser kva du kan om desse emna frå før. Ta fram tankekartet når du er ferdig med emnet, og finn ut kva du har lært.
  3. Kva for tankar får du når du ser bileta på denne sida? Bruk bileta eller sitatet til ein diskusjon om seksualitet, identitet og rettleiing.

Læringsressursar

Seksualitet hos barn og unge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar