Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Vekst og utvikling ChevronRight
 4. Sosial utviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Om sosial kompetanse

På denne sida møter du fire ulike personar som fortel deg om sosial kompetanse.

Barneombudet - om sosial kompetanse

Førskolelæreren - om sosial kompetanse

Marco Elsafadi om sosial kompetanse

Læreren - om sosial kompetanse

Utfordringar til deg

Oppgåver til filmen «Relasjonshøvdingen – om sosial kompetanse»


 1. Korleis kan du vere med på førebyggje mobbing og rasisme?
 2. Kva er meint med å ha eit godt nettverk?
 3. Kvifor hamnar nokon utanfor gruppa?
 4. Korleis kan du vere med på å inkludere andre?
 5. Kva meiner han med at «rolla til tilskodarane» er viktig?
 6. Kvifor er det viktig å arbeide med fritida til ungdom?
Oppgåver til filmen «Barneombudet – om sosial kompetanse»
 1. Korleis kan vi vaksne leggje til rette for at barn skal utvikle sosial kompetanse?
 2. Kva er ein god rollemodell?
 3. Kva er ein dårleg rollemodell?
 4. Forklar kva som er meint med at du ikkje kan krevje meir av ungdommen enn den relasjonen du opparbeider til barnet eller ungdommen.
 5. Kva er meint med å investere i ein relasjon?
Oppgåver til filmen «Førskolelæreren – om sosial kompetanse»
 1. Kva er det viktigaste barn lærer i barnehagen slik førskulelæraren ser det?
 2. Kva er sosial kompetanse?
 3. Kvifor er det viktig å kommunisere godt?
 4. Korleis kan du lære barn å løyse konfliktar?
 5. Korleis førebur barnehagen barna på at dei skal starte på skulen?
Oppgåver til filmen «Læraren – om sosial kompetanse»
 1. Kvifor er arbeidet med den sosiale kompetansen til elevane så viktig i skulen?
 2. Korleis kan du arbeide med den sosiale kompetansen til barna?
 3. Kvifor er det viktig å vere på utkikk etter dei elevane som fell utanfor gruppa?
 4. Kva kan du gjere for dei elevane som fell utanfor gruppa?
 5. Kva tyder uttrykket «gagns menneske»?
 6. Kvifor er det viktig å lære å arbeide saman med andre?
 7. Kva er samarbeidsøvingar, og korleis kan desse brukast i klasserommet?
 8. Korleis samarbeider læraren med foreldra eller dei føresette om den sosiale kompetansen til barna?
Oppgåver til «Om sosial kompetanse»
 1. Korleis vil du forklare sosial kompetanse?
 2. Korleis kan du jobbe med sosial kompetanse i
  – barnehagen
  – skulen
  – fritidsklubben eller ungdomsklubben
 3. Korleis merkar du om barn treng hjelp med den sosiale kompetansen sin?
 4. Kva er oppgåva di når du oppdagar at eit barn fell utanfor gruppa?
 5. Søk på nettet og sjå kva du finn om sosial kompetanse.
 6. Intervju tilsette på skulen, SFO og barnehagen om korleis dei jobbar med den sosiale kompetansen til barna.

Læringsressursar

Sosial utvikling

SubjectEmne

Fagstoff