Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Vekst og utvikling ChevronRight
  4. Utvikling hos barn ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Utvikling hos barn

Utviklinga til barn er forklart med ulike teoriar. Du skal læra deg korleis barn utviklar seg frå fødsel til voksen. Vi har nokre forventningar til kva som skjer på dei ulike utviklingsområda og aldersnivåa.

Menneskets utvikling. Foto.

Når det er store avvik frå det som er forventa av barn i ulike aldrar skal du bidra til at barnet får den hjelpa han treng og har krav på.

Alle barn har skal meistra på nivået sitt kvar dag og som fagarbeider skal du jobba for at barn får utfordringar på utviklingsnivået sitt.

Det er store forskjellar i barna si utvikling. Som barne- og ungdomsarbeidar skal du ha kunnskap om barna si utvikling og barna sitt funksjonsnivå.

Læringsressursar

Utvikling hos barn