Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Pedagogisk verktøyChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Pedagogisk verktøy

Som elev ved barne- og ungdomsarbeidarfag skal du få opplæring i kvalitet i barnehagen. Du skal gjere deg kjent med planlegging av aktivitetar, og du skal observere og dokumentere meistringsnivået til barn og unge. Dette er viktig for god tilrettelegging og planlegging av aktivitetar i barnehagen.

To stykker planlegger med pc foran seg. Foto.

Pedagogisk arbeid der barn og unge oppheld seg, er forankra i læreplanar, overordna mål og styringsdokument.

I dette arbeidet bruker du ein del ulike verktøy for å heile tida bli betre i arbeidet som blir gjort rundt barna. Dette er for å gi barna best mogleg oppleving av eigen meistring på nivået sitt, den tida dei er i barnehage eller skule.

Nokre verktøy er knytt til metodar, og andre verktøy er meir generelle og kan nyttast i ulike samanhengar.

I dette emnet skal du gjere deg kjent med planlegging, observasjon og dokumentasjon i barnehagen.

Emne

Pedagogisk verktøy

 • Planlegging

  Ulike planar er viktige verktøy for deg som barne- og ungdomsarbeidar. Du bør ha kunnskapar slik at du kan lage planar for aktivitetar du skal gjennomføre. Du må også kunne lese planar og gjennomføre aktivitetar ut frå planar som andre har laga.

 • Observasjon

  Observasjon er eit viktig verktøy i det pedagogiske arbeidet med barn og unge.

 • Dokumentasjon

  Å dokumentere betyr å gjere synleg, underbyggje eller grunngi noko. Gjennom dokumentasjon kan vi få fram det vi har observert og utført i arbeidet.