Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lek og aktivitetChevronRight
  4. Lowenfeld sine teiknestadiumChevronRight
  5. Teikneanalyse – rablestadietChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Teikneanalyse – rablestadiet

Denne teikninga av Terje på to år er typisk for rablestadiet.

Abstrakt barnetegning. Illustrasjon.
Rablestadiet

Blanding av tilfeldig og kontrollert rabling

Denne teikninga av Terje på to år er typisk for rablestadiet. Ho er ei blanding av tilfeldig og kontrollert rabling. Teikninga begynte med nokre prøvande forskjelligarta strekar og former. Desse er laga med nokså lett trykk på fargestiften og utan særleg kontroll over rørslene. Etter å ha skifta grep på fargestiften laga Terje to kraftige seriar med svingrablingar. Her hadde teikninga meir preg av kontroll. Svingrabling er ei motorisk rørsle som innbyr til kraft og fart, noko som tydeleg kjem fram her. Rableseriane blei laga utan at stiften blei løfta frå arket. Teikninga inneheldt ikkje typiske rundrablingar, men blei avslutta med forsøk på å teikne to kontrollerte rundingar.

Læringsressursar

Lowenfeld sine teiknestadium