Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lek og aktivitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Gutt leker med båt. Foto.

Lekens betydning for barn

Barnet vil leke som en del av det å være nysgjerrig og lærende. Små barn utforsker ved å smake, riste og kjenne på ting. Eldre barn vil spørre om muligheter for mer lek, foreslå ulike typer lek eller innta aktive roller i en lek. Selve leken og aktivteten er viktig for barnets utvikling og mestringsfølelse.

Rammeplan for barnehagen

Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, Barnehagen skal legge tilrette for lek og vennskap og leken skal være en arena for barnas utvikling og læring. Den er også viktig for sosial og språklig samhandling.

Barn leker alene og sammen med andre. De øver på roller som senere i livet vil komme og de utforsker alle ting som er rundt de, både inne og ute. Barnehagen skal bidra til at barna kan føle glede, oppleve humor og spenning. Det er viktig at voksne også er engasjert gjennom lek, men er bevisst sin rolle i leken.

Fagarbeiderens rolle i lek og aktivitet

Som fagarbeider i barnehagen og andre arenaer det er barn og unge har du en viktig rolle. Du skal legge tilrette for at leken og aktiviteten er både trygg, utviklende og er innenfor rammen av hva som er bestemt av arbeidsplassen din. Du skal være positiv og engasjert og deltaker i barnas hverdag. Fysisk aktivitet og mestring er en viktig del av jobben og det er viktig at du er et godt forbilde og er positiv til barnehagens planer og mål hver dag. I en digital hverdag vil lek og aktivitet i form av apper, produksjon av animasjoner, bilder og film være en form for aktivitet som er en spennende del av hverdagen.

Emne

Lek og aktivitet

 • Drama

  Truleg har du dramatisert noko i løpet av åra som elev. Kanskje har klassen din dramatisert ei juleforteljing eller vore vikingar, marsbuarar eller noko heilt anna.

 • Friluftslivsaktiviteter er noe de aller fleste barn og unge ønsker å være med på. Mennesket liker å bruke kroppen og sansene. Naturen gir mange mulighet for god utvikling, samvær og glede.

 • Leik

  Som barne- og ungdomsarbeidar må du vite kva leik har å seie for læringa og utviklinga til barna, og korleis du kan leggje til rette for at barn og unge skal kunne leike.

 • Litteratur

  Vi kan bruke bøker som inspirasjonskjelde til mange aktivitetar i barnehage og skule. Det kan vere ulike aktivitetar som for eksempel dans, song og drama.

 • Musikk

  Som barne- og ungdomsarbeidar har du behov for å vete noko om musikk og korleis du kan bruke han i leik og læring med barn og unge.

 • Viktor Lowenfeld (1903-1960) sine idear påverka mange kunstpedagogar, og han er kjent for å forklare tegnestadia til barn.