Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
 4. Tverrfagleg samarbeidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kven skal samarbeide og om kva?

Her er ei oversikt med eksempel på kva det kan være naturleg å samarbeide om. Dette er ikkje ei komplett liste over område det er naturleg å samarbeide om, så du finn nok fleire dersom du tenkjer deg om.

Lagarbeid. Illustrasjon.

I arbeid i oppvekstsektoren

I det pedagogiske arbeidet kan ein samarbeide om

 • å utarbeide konkrete mål og finne fram til det som skal gjerast (innhald) for å nå måla
 • å observere enkeltindivid og grupper av barn og unge
 • å finne fram til metodar som gjer at ein når måla
 • å vurdere
 • å planleggje den daglege drifta av barnehage, skule og SFO

Barna og dei unge er med og samarbeider

 • i her-og-no-situasjonar
 • om planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetar
 • i daglege rutinar som å kle på og av seg, måltid, stell osv.
 • ved innreiing av rom eller ommøblering
 • i samband med enkelt reinhald og det å halde orden
 • i samband med innkjøp og så vidare
 • ved val av arbeidsformer
 • om å utarbeide gruppereglar

Med foreldra kan ein samarbeide

 • om kva tilbodet skal innehalde
 • om ei felles forståing av føremålet med verksemda
 • om å inkludere alle
 • om påkledning, hygiene og kosthald
 • om turar
 • om planar

Medarbeidarar kan samarbeide

 • om arbeidstid og oppgåver
 • om fordeling av ansvar
 • om arbeidsplanar
 • om arbeidsfordeling
 • om vidareutdanning
 • om planlegging, gjennomføring og evaluering

Eigarar av verksemda kan samarbeide om

 • arbeidstid
 • arbeidsdeling
 • utforming av lokale og uteområde
 • bruksområde
 • økonomi
 • vedlikehald

Utfordringar til deg

 1. Klarer du å finne fleire personar som du som barne- og ungdomsarbeidar må kunne samarbeide med?
 2. Kjenner du til fleire område det er viktig å samarbeide om?
 3. Intervju ein tilsett i barnehage eller skule om samarbeid.

Læringsressursar

Tverrfagleg samarbeid

SubjectEmne

Fagstoff