Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
  4. ErgonomiChevronRight
  5. DataarbeidsplassChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Dataarbeidsplass

Datamaskina er ein viktig arbeidsreiskap for barn og unge på same måte som han er det for barne- og ungdomsarbeidaren. Når ein arbeider ved datamaskina, er det viktig å ha kunnskapar om ergonomi for å hindre belastingslidingar.

Dame sitter ved arbeidplass på kontorstol, taster på tastatur og ser på skjerm. Illustrasjon.

Når du sit lenge i same arbeidsstilling, er det viktig å ta nokre pausar og strekkje litt ut. Det finst ei rekkje gode øvingar som du kan bruke.

Her er to videoar med forslag til øvingar

Læringsressursar

Ergonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter