Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
  4. ErgonomiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ergonomi

Dette skuleåret skal du få kunnskapar om korleis du kan bruke ergonomiske prinsipp i yrkesutøvinga. Du skal også ha gode nok kunnskapar om ergonomi til å kunne rettleie barn og unge på dette området.

Ergonomi var eit emne i programfaga og i kroppsøving på Vg1. I år er ergonomien knytt meir opp mot det å arbeide med barn og unge, men noko vil også vere repetisjon. Ergonomi er eit område som stadig må repeterast.

skjelett, ryggsøylen.ilustrasjon.
Rygg

Tenk over

  1. Kva for kompetansemål i læreplanen seier at du skal jobbe med ergonomi?
  2. Lag eit tankekart over det du kan om ergonomi frå før. Ta fram tankekartet mot slutten av skuleåret og sjå kva du har lært.
  3. Bruk bileta på sida som inspirasjon til å skrive ein tekst om ergonomi.
  4. Finn fleire filmar om ergonomi på YouTube.

Læringsressursar

Ergonomi

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter