Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
  4. RollemodellChevronRight
  5. Oppgåver til «Kven er rollemodellar?»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver til «Kven er rollemodellar?»

  1. Korleis vil du definere ein rollemodell?
  2. Har du rollemodellar i dag? Kva for kjenneteikn har dei?
  3. Kva for kategoriar av rollemodellar har vi?
  4. Nemn fem personar som du har sett opp til hittil i livet.

Læringsressursar

Rollemodell

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?