Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
 4. RollemodellChevronRight
 5. Oppgåver til filmen «Rollemodell»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgåver til filmen «Rollemodell»

 1. Sjå filmen og diskuter innhaldet.
 2. Diskuter kva som ligg i omgrepa folkeskikk og sunn fornuft.
 3. Kvifor er det viktig at også rollemodellar skal kunne gjere feil?
 4. Kva er meint med at rollemodellar bør vere inkluderande?
 5. Kva for eigenskapar hevdar Asgeir Borgemoen at rollemodellar for barn bør ha?
 6. Korleis kan du vise at du har tid til barna?
 7. Kvifor er det viktig å vise at vanlege menneske òg er kule?

Læringsressursar

Rollemodell

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?