Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
  4. Hyllest til barne- og ungdomsarbeidararChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Hyllest til barne- og ungdomsarbeidarar

Barne- og ungdomsarbeidaren har ei sentral rolle i livet til dei fleste barn i Noreg. Vi møter dei på alle trinn i oppveksten, frå dei byrjar i barnehagen som eittåringar og heilt fram til dei står på terskelen til vaksenlivet.

Barne- og ungdomsarbeidaren er forsvarar, trøystar, leikekamerat, ven, lærar og rollemodell.

Ein viktig person gjennom heile oppveksten! Faget er eit av dei mest ansvarsfulle og meiningsfylte yrka du kan velje. Eit yrke der du tyder noko og kan gjere ein skilnad.

I denne filmen fortel fem barne- og ungdomsarbeidarar kva dei brenn for i jobben sin, kvifor dei valde yrket og kva det tyder for dei.

Læringsressursar

Fagarbeidar og arbeidstakar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs