Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
  4. Intervju ein barne- og ungdomsarbeidarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Intervju ein barne- og ungdomsarbeidar

Som lærling har Alana jobba både i barnehage og SFO. Ho har funne ut at mykje er likt i jobben med barn og unge, men at arbeidsoppgåvene kan vere svært forskjellige etter type arbeidsplass.

Mage grønne spørsmålstegn. Illustrasjon.

Oppgåve

Intervju ein barne- og ungdomsarbeidar som jobbar i vidaregåande skule, og finn svar på følgjande spørsmål:

  • Kva for arbeidsoppgåver har barne- og ungdomsarbeidaren?
  • Korleis er arbeidsdagen til barne- og ungdomsarbeidaren organisert?
  • Kva slags oppgåver har barne- og ungdomsarbeidaren eit sjølvstendig ansvar for?

Læringsressursar

Fagarbeidar og arbeidstakar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs