Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
 4. Barne- og ungdomsarbeidar i SFOChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Barne- og ungdomsarbeidar i SFO

I denne filmen fortel ein barne- og ungdomsarbeidar om arbeidet sitt. Ho kjem inn på emne som kor barne- og ungdomsarbeidaren jobbar, kva ho må ha kunnskap om, og eigenskapar som det er viktig at ein barne- og ungdomsarbeidar har.

Barne- og ungdomsarbeider på SFO

Oppgåver til filmen

 1. Kva for verdi meiner barne- og ungdomsarbeidaren du møter her, at utdanning har?
 2. Ho seier at barn treng å lære å løyse konfliktar. Diskuter korleis dette kan gjerast.
 3. På kva måte kan barn lære empati?
 4. Korleis bør ein møte barn som er i sorg?
 5. Korleis kan barne- og ungdomsarbeidaren gi barna tryggleik?
 6. Barne- og ungdomsarbeidaren i filmen fortel om observasjon. Kva er det?
  Lag ei teikning eller ein collage som viser kva du trur det er viktig å observere.
 7. Ho fortel at det er viktig å reflektere over det ein gjer. Kva betyr det?
 8. Korleis bør vaksne oppføre seg mot barn? Kva seier barne- og ungdomsarbeidaren i filmen, og kva meiner du?
 9. Diskuter kva for fordelar ein kan ha av at det er arbeidstakarar med ulik kulturbakgrunn på ein arbeidsplass.
 10. Ofte møter barne- og ungdomsarbeidaren barn frå ulike kulturar. Kva for omsyn må ein ta da?

Læringsressursar

Fagarbeidar og arbeidstakar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs