Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
  4. Arbeid i vidaregåande skuleChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Arbeid i vidaregåande skule

Før Alana begynner å jobbe i skulen, treng ho litt kunnskap om andre yrkesgrupper som jobbar i skulen, og kva slags oppgåver kvar enkelt yrkesgruppe har.

Mage grønne spørsmålstegn. Illustrasjon.

Alana får jobb som elevassistent på Berghammaren vidaregåande skule. Ho skal jobbe med enkeltelevar, ha leksetimar og delta i nokon timar saman med lærar.

Oppgåve

Intervju tilsette ved skulen der du sjølv er elev, og lag deretter eit kart som viser kven som jobbar i skulen, og kva for nokre hovudoppgåver kvar enkelt har.

Kven er barne- og ungdomsarbeidaren sin nærmaste overordna?

Læringsressursar

Fagarbeidar og arbeidstakar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs