Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
 4. Fagarbeidar i friminutt og leikChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Fagarbeidar i friminutt og leik

Film og oppgåver til tema barne- og ungdomsarbeidaren sitt arbeid i SFO. Som fagarbeidar vil du ha varierte arbeidsoppgåver på SFO.

Bilde av leikeplass. Foto.

Innhald i filmen

Tonje er lærling og jobbar på same skulen som Sara. Tonje fortel litt om kva ho gjer i friminutta saman med barna. Det er viktig at det er mange nok vaksne ute i friminutta.

Sjå filmen og svar på spørsmåla

 1. Kva må barne- og ungdomsarbeidaren følgje med på når ho er ute i friminuttet?
 2. Kva bør ho gjere dersom eit av barna ikkje er med i leiken?
 3. Bør vaksne delta i leiken eller ikkje?
 4. Korleis kan ein sjå om barn har det bra?
 5. Korleis viser ho at ho er til stades for barna?
 6. Kva er det som viser at ho tenkjer tryggleik for barna?
 7. Kva er fordelen med å kome seg ein tur ut i løpet av arbeidsdagen?

Læringsressursar

Fagarbeidar og arbeidstakar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs