Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
  4. Planar og aktivitetar hos brukarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Planar og aktivitetar hos brukar

Her fortel barne- og ungdomsarbeidaren om kor viktig det er for Terje og BPA-en at dei lagar planar for kva dei skal gjere kvar veke.

Puslespillbrikker og en hånd. Foto.

Terje lagar ein «kjøleskapsplan» i lag med den BPA-en som er hos han kvar søndag. Terje har behov for å vite kva som skal skje i kvardagen, og då er det viktig at BPA-en og Terje lagar planen saman.

Dei lagar ein plan for kvar dag. På planen står det hovudsakleg kven som er til stades i bufellesskapen, kva for ein BPA som jobbar dei enkelte dagane, når BPA-en kjem, og kva dei skal lage til middag den dagen.

Det hender at den oppsette planen blir endra – til dømes kva Terje skal ha til middag – men poenget er at han har ein plan, og at han har eit forslag til middag. Han kan sjølvsagt velje å ete noko anna.

Det er svært viktig at planen fortel kva for ein BPA som kjem.

Læringsressursar

Fagarbeidar og arbeidstakar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs