Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeidar og arbeidstakarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fagarbeidar og arbeidstakar

Ein fagarbeidar er ein som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeidarfag. Arbeidstakar er ein som jobbar på ein arbeidsplass.

Barnehageansatt viser figur på ipad. Foto.

Du skal gjere deg kjent med kva arbeidsområde ein fagarbeidar har, og kva som kjenneteiknar ein profesjonell fagarbeidar. Ein fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidarfaget jobbar stader der barn og unge held til. Som barne- og ungdomsarbeidar planlegg og legg du til rette for ulike pedagogiske tilbod som stimulerer til vekst og utvikling. Som fagarbeidar skal du vise deg som ein god rollemodell for barn og unge du arbeider med.

Emne

Fagarbeidar og arbeidstakar

 • Ergonomi

  Dette skuleåret skal du få kunnskapar om korleis du kan bruke ergonomiske prinsipp i yrkesutøvinga. Du skal også ha gode nok kunnskapar om ergonomi til å kunne rettleie barn og unge på dette området.

 • Rollemodell

  Å vere rollemodell er eit tema du som barne- og ungdomsarbeidar har behov for å ha gode kunnskapar om.

 • Tryggleik er eit område du som barne- og ungdomsarbeidar må ha gode kunnskapar om, slik at du kan hjelpe til å førebyggje ulykker både blant barn, unge og vaksne.

 • For å gjere ein god jobb som barne- og ungdomsarbeidar, har du behov for eit nettverk av samarbeidspartnarar.

Læringsressursar

Fagarbeidar og arbeidstakar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs