Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Oppvekstmiljø i Norge i dagChevronRight
  5. Oppgåver til film om barnekonvensjonenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgåver til film om barnekonvensjonen

  1. Diskuter utsegna «Noreg er eit av dei beste landa i verda å vere barn i».
  2. Kva for barn i Noreg er ramma av brot på barnekonvensjonen?
  3. Kva bør du som barne- og ungdomsarbeidar gjere dersom du har mistanke om at eit barn har det vondt?
  4. Kvifor blir det forventa meir av Noreg enn av mange andre land når det gjeld å følgje opp barnekonvensjonen?

Læringsressursar

Oppvekstmiljø i Norge i dag