Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Rasisme

På Vg1 jobba du med fagstoff knytta til kultur, og dei kunnskapane du då tileigna deg, vil vere nyttige når du jobbar med rasisme. I denne samanhengen vil vi i hovudsak jobbe med rasisme retta mot barn og ungdom.

"No!" skrive med blå handskrift. Illustrasjon.
NEI

Utfordringar til deg

  1. Kva for kompetansemål i læreplanen din seier at du skal lære om rasisme? Diskuter kompetansemålet i klassen din.
  2. Lag eit tankekart som viser kva du kan om kultur før du begynner med dette emnet.
  3. Samanlikn tankekartet ditt med fagstoffet om kultur frå Vg1 Helse- og oppvekstfag. Er det fagstoff du treng å repetere?
  4. Lag eit tankekart som viser kva du tenkjer på når du høyrer ordet rasisme.
    Ta fram igjen tankekartet når du er ferdig med emnet. Kva har du lært?
  5. Kva tankar får du når du ser bileta på denne sida, og kva er samanhengen mellom rasisme og bileta?
bildet viser en mørk og en lys hest
Lys og mørk
Skuggane til ei rekke med menneske. Foto.
Skape tryggleik
Bildet viser et hjerte
Omsorgshjarte

Læringsressursar

Førebygging av rasisme og fordommar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?