Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Førebygging av rasisme og fordommarChevronRight
  5. «Relasjonshøvdingen – om brukarmedverknad»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

«Relasjonshøvdingen – om brukarmedverknad»

  1. Kvifor er medbestemming viktig for oss menneske?
  2. Kva opnar medbestemming for?
  3. Korleis kan du som barne- og ungdomsarbeidar vere profesjonell overfor menneske som treng hjelp?
  4. Kvifor er det viktig at barnet eller ungdommen får velje sjølv?

Læringsressursar

Førebygging av rasisme og fordommar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?