Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Kultur og religionChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Merkedager som pedagogiske ressursar

Rammeplanen for barnehagar seier at barn har rett til å få kjennskap til tradisjonar knytte til høgtider i dei livssyna som er representerte i barnehagen.

Hender med armbånd som danner en ring. Foto.

Dei fleste religionar har sine eigne festar, høgtider og seremoniar. Det gir oss gode høve til å gi barna eit spennande glimt inn i kulturane til leikekameratane. Samtidig er det med på å styrkje eigenidentiteten hos barna når høgtider og seremoniar i kulturen deira blir markerte. Dei føler at dei er verde noko, og kjenner seg stolte.

Barnehagen skal ikkje drive forkynning av ein bestemt religion. Religiøse merkedagar er alikevel gode høve til å samle ungane og feire høgtidsdagane saman. Slike markeringar skal berre innehalde aktivitetar på barna sine premissar, og skal elles brukast til å formidle fagstoff om den aktuelle religionen eller høgtida.

Antirasistisk senter lagar kvart år ein kalender med merkedagar for mange ulike religioner og kulturar. Kalenderen finn du på heimesida til Antirasistisk senter. Følg lenkja.

I lenkjesamlinga finn du ein del tips til aktivitetar og verkemiddel som du kan utnytte pedagogisk i ein fleirkulturell og fleirreligiøs samanheng. Vi har prøvd å gruppere dei, men dei kan naturlegvis kombinerast på kryss og tvers. Her er det berre fantasien som set grenser!

Utfordringar til deg

 1. Kva kan menneske frå andre kulturar lære oss?
 2. Korleis kan vi lære av kvarandre?
 3. Kvifor er det viktig å kunne lære av kvarandre?
 4. Gi eksempel på noko du har lært frå ein annan kultur.

Læringsressursar

Kultur og religion

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Oh my God! Mormoner møter humanist

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Oh my God! Muslim møter Ivelina

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Oh my God! Pinsevenn møter hindu

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Oh my God! Hindu møter pinsevenn

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Oh my God! Humanist møter mormon

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Oh my God! Ivelina møter muslim

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  NRK Oh my God! Sikh møter wicca

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter