Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Kriminalitet og førebyggjande arbeidChevronRight
  5. KriminalitetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kriminalitet

Når du arbeider som barne- og ungdomsarbeidar, blir det forventa at du har kunnskapar om kriminalitet og om korleis ein kan førebyggje kriminalitet. Vi rår deg til å jobbe med temaet kriminalitet i samfunnsfag parallelt med at du jobbar med emnet her.

Ungdomskriminalitet. Foto.

Kva er kriminalitet, og korleis kan du bidra til at barn og unge utviklar haldningar og verdiar som gjer at dei ikkje utfører kriminelle handlingar?

Tenk over

  1. Kva for kompetansemål i læreplanen din seier at du skal lære om kriminalitet? Diskuter kompetansemåla i klassen.
  2. Lag eit tankekart som viser kva du kan om kriminalitet før du begynner med dette emnet.
    Ta fram tankekartet når du er ferdig med emnet, og finn ut kva du har lært.
  3. Skriv ein tekst om kriminalitet.

Læringsressursar

Kriminalitet og førebyggjande arbeid

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter