Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Kriminalitet og førebyggjande arbeidChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kriminalitet og førebyggjande arbeid

Barn og unge som utfører kriminelle handlingar, er ei gruppe som skal følgjast opp spesielt. Fokuset på førebyggjing må vere stort.

Kvinne med hendene foran ansiktet. Foto.

Barne- og ungdomsarbeidaren er viktig i dette arbeidet, og kan knyte relasjonar til utsette grupper tidleg. Dette kan vere avgjerande for mange barn og unge. Behovet for møteplassar og korrigering av åtferd er stort for alle barn og unge. Det kan vere ekstra viktig å vende seg til barn og ungdom som ikkje har føresette som er godt integrerte i samfunnet, eller som sjølve har utfordringar.

Ungdomskriminalitet og kriminalitet i ungdomsgjengar er så alvorleg at skulegang og arbeidsliv kan bli prega i lang tid.

Læringsressursar

Kriminalitet og førebyggjande arbeid