Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Rus- og tobakksførebyggjande arbeidChevronRight
 5. Elias lagar plan for ANT-arbeidetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Elias lagar plan for ANT-arbeidet

På skolen der Elias jobber, ønsker de at barna og de voksne skal ha et bevisst forhold til tobakk og rusmidler. De har derfor bestemt seg for å sette ned en ANT-gruppe på skolen.

Gruppa skal legge fram et utkast til en plan for hvordan skolen skal arbeide med tobakk og rusmidler. Elias har blitt spurt om han vil sitte i denne gruppa.

På skolen der Elias jobber, ønsker de at barna og de voksne skal ha et bevisst forhold til tobakk og rusmidler. De har derfor bestemt seg for å sette ned en ANT-gruppe på skolen. Gruppa skal legge fram et utkast til en plan for hvordan skolen skal arbeide med tobakk og rusmidler. Elias har blitt spurt om han vil sitte i denne gruppa.

Mandatet til gruppa er å lage ein plan som inneheld forslag på følgjande område:

 • Kva for nokre reglar vi skal ha for ANT i skulen.
  • Korleis kan vi gjere desse reglane meir synlege?
  • Kva konsekvensar skal gjelde dersom ein bryt desse reglane?
 • Korleis vi skal ta ANT-arbeidet inn i undervisinga.
  • Når og korleis skal elevane få opplæring i ANT?
  • Kven skal gi opplæringa?
  • Kan vi finne gode forslag til undervisingsopplegg?
 • Kva krav vi skal stille til dei vaksne som rollemodellar.

Lag eit undervisningsopplegg der målsettinga er å gjere elevane bevisste på at dei har eit val når dei blir tilbydde røyk eller rusmiddel.

Læringsressursar

Rus- og tobakksførebyggjande arbeid