Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. OppvekstmiljøChevronRight
  4. Rus- og tobakksførebyggjande arbeidChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Rus- og tobakksførebyggjande arbeid

Rus- og tobakksførebyggjande tiltak er eit av de viktigaste fokusområda for å sikre ei god helse for barn og ungdom. Barne- og ungdomsarbeidarar skal vere gode rollemodellar i dette arbeidet.

Gutt som knekker en sigarett i to. Foto.

Det finst ulike tiltak som kan bidra til at færre unge startar med rus- og tobakksprodukt. Det er også viktig å starte tidlig med dialog hos dei som allereie har starta, slik at det blir lettare å ta imot hjelp når ein er ungdom og under oppsyn av vaksne i skulen.

Helsedirektoratet har ulike kampanjar som skal sørgje for at tobakk og andre rusmiddel blir mindre tilgjengelege, i tillegg til å auke prisen. Forbod mot røyk på offentlege stadar er eit døme på tiltak som er gjennomført.

Læringsressursar

Rus- og tobakksførebyggjande arbeid