Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vekse opp i trygge omgivnadar. Dei skal ha like tilbod og høve til å utvikle seg, uavhengig av kvar dei bur. Du skal gjere deg kjend med korleis oppvekstmiljøet påverkar barn og unge sine høve til å utvikle seg.

Mor med et lite barn på fanget og et barn ved siden av. Foto.

Emner

Oppvekstmiljø

 • Barn og unge som utfører kriminelle handlingar, er ei gruppe som skal følgjast opp spesielt. Fokuset på førebyggjing må vere stort.

 • Kultur og religion

  Kultur og religion er viktige tema som barnehagen tar tidlig inn i planene sine. Det å vise respekt og forståelse for andre er grunnleggende i utviklingen.

 • Forebygging av mobbing og krenkelser i barnehage og skole er viktig for at barn skal få den tryggheten til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.

 • Oppvekstmiljø i Norge i dag

  Når du arbeider med barn og unge, er det viktig at du er klar over kor avgjerande oppvekstmiljøet er for utviklinga til barn og unge.

 • Førebygging av rasisme, diskriminering og fordommar krev eit kontinuerleg, fokusert og langsiktig arbeid i barne- og ungdomsarbeidet.

 • Universell utforming

  Universell utforming er eit område du som barne- og ungdomsarbeidar må ha god kjennskap til.