Hopp til innhald

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Oppvekstmiljø

  Barn og unge har krav på å vekse opp i trygge omgivnadar. Dei skal ha like tilbod og høve til å utvikle seg, uavhengig av kvar dei bur.

 • Ein fagarbeidar er ein som har avlagt fagprøve i faget sitt, her barne- og ungdomsarbeidarfag. Arbeidstakar er ein som jobbar på ein arbeidsplass.

 • Yrkesetiske valg

  På jobb som fagarbeidar skal du jobbe ut frå yrkesetiske retningslinjer. Oppgåvene her vil hjelpe deg å øve på ulike dilemma du kan møte i jobben din med barn og unge.

 • Omsorg

  Denne sida kan vere ein god start når du skal begynne å jobbe med temaet omsorg.

 • Lek og aktivitet

  Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

 • Som elev ved barne- og ungdomsarbeidarfag skal du kjenne til ulike pedagogiske verktøy som blir brukte i arbeid med barn og unge.

 • Under fana lov- og regelverk vil du finne ulike lovar, reglar og rettleiingar som du har bruk for i arbeidet som barne- og ungdomsarbeidar.

 • Som fagarbeidar i arbeid med barn og unge skal du kjenne til korleis mennesket utviklar seg, og bruke kunnskapen i planlegginga av aktivitetar.

 • Når du skal kommunisere i ei gruppe, er det viktig at du både lyttar og viser interesse for kva andre seier.

 • Det å ha kompetanse i kost og ernæring betyr både å kjenne til tilrådingane og å kunne lage måltid for bestemte målgrupper.

Om barne- og ungdomsarbeidarfaget Vg2

Hender med armbånd som danner en ring. Foto.

Om barne- og ungdomsarbeidarfaget Vg2

Opplæringa skal bidra til å utvikle evne og vilje til tverrfagleg samarbeid om læring og utvikling hos barn og unge. Eleven skal vise gode evner til kommunikasjon i møte med barn, unge og føresette, tilpassa kulturtilhøyrsle og funksjonsnivå.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook