Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
  4. Dokumentasjon og arbeidsmetodar i arbeid med menneskeChevronRight
  5. Pedagogisk pleieplanChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Pedagogisk pleieplan

Lag ein pleieplan til Sigrid på 80 år som fekk hjerneslag for eit halvt år sidan og kan ikkje bu heime.

Sigrid ønskjer å stelle seg ved vasken på rommet sitt. Sigrid er 80 år og tidlegare småbrukarkone. Ho har mann, tre barn og sju barnebarn. Ho fekk hjerneslag for eit halvt år sidan og kan ikkje bu heime. Ho treng mye hjelp, både til personleg hygiene, måltid og andre aktivitetar. Som følgje av hjerneslaget har ho motorisk afasi.

Arbeid i grupper. Kvar gruppe lagar ein pedagogisk pleieplan for morgonstellet til Sigrid. Presenter planane for kvarandre og diskuter dykk fram til ein felles plan som tek vare på behova Sigrid har.

Læringsressursar

Dokumentasjon og arbeidsmetodar i arbeid med menneske