Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sjukdomChevronRight
 4. HormonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Line skal lære meir om insulinbehandling

Oppgåver: Helsefagarbeidar Line manglar kompetanse i å administrere medikament. Sabina har fått beskjed av legen om at ho må begynne med insulin. Line må lære meir om insulinbehandling og ho må ha gjennomføre eit medikamentkurs for å få delegering slik at ho kan hjelpe til med å setje insulin.

Oppgåvene kan gjerast individuelt eller i grupper.

 • Insulin er eit hormon. Finn ut kvar i kroppen dette vanlegvis blir produsert, og forklar kva funksjon organet har.
Pasientar med type 1-diabetes og enkelte pasientar med type 2-diabetes må få tilførsel av insulin. Finn ut og gjer greie for
 • kva insulin er
 • kva typar insulin som finst, og korleis dei verkar
 • eventuelle biverknader

Line synest det ser enkelt ut å setje insulinsprøyter, men ho veit at det kan få konsekvensar dersom ho gjer dette utan tilstrekkeleg kompetanse.

 • Gjer greie for kva du finn om fagleg forsvarleg arbeid i Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Bruk døme som viser at du forstår uttrykket «fagleg forsvarleg arbeid».
 • Når ein helsefagarbeidar administrerer medisin, er dette ei delegert oppgåve. Kva er meint med det?
 • Diskuter svara i klassen og lag ein felles prosedyre med tittelen «Prosedyre for handtering av medikament for helsefagarbeidarar».

For å kunne løyse oppgåvene finn du fleire relevante lenkjer i lenkjesamlinga.

Læringsressursar

Hormon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Diabetes

 • SubjectMaterialFagstoff

  Diabetes

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hormon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nokre fakta om diabetes

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hormon og livsstil

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Bedre puls - Stress gir diabetes

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Insulin

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter