1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Helse og sjukdomChevronRight
 4. FordøyingaChevronRight
 5. FordøyingsprosessenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fordøyingsprosessen

Menneskets anatomi - fordøyelsesorganene. Illustrasjon.
Organ Mekanisk nedbryting Kjemisk nedbryting Opptak
Munn Maten vert delt opp når vi tygg.
Maten får spytt som gjer han lettare å svelgje.
Enzym i spyttet spaltar karbohydrat i kortare kjeder.
Svelg Svelget pressar maten ned i matrøret.
Matrør Peristaltiske (bølgjerørsler) rørsler pressar maten nedover.
Magesekk Maten får magesaft som gjer han flytande. Blandinga av mat og magesyre vert elta.
Syra i magesafta drep bakteriar.
Ensym spaltar protein i kortare kjeder.
Tolvfingertarm Maten får galle frå levra og bukspytt frå bukspyttkjertelen. Gallen finfordeler feittet.
Ensym i bukspyttet spaltar næringsstoffa i enda mindre delar.
Tynntarm Muskelsamantrekkingar skyv maten framover i tarmen. Enzym i tarmsafta spaltar næringsstoffa:
Protein vert spalta til aminosyrer.
Karbohydrat vert spalta til monosakkarid.
Feitt vert spalta til feittsyrer.
Tarmveggen tek opp aminosyrer, monosakkarid og feittsyrer, og dette vert frakta vidare med blodet.
Tjukktarm Muskelsamantrekkingar skyv maten framover i tarmen. Tarmveggen sug opp mineral og vatn, og dette vert frakta vidare med blodet.
Endetarm Restane vert lagra og støytt ut som avføring.

Læringsressursar

Fordøyinga

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fordøyinga

 • SubjectMaterialFagstoff

  Obstipasjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Artige fakta om fordøyelse

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fordøyinga

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fordøyingsorgana

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter