Hopp til innhald

Helsearbeiderfag Vg2

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Helse og sjukdom

  Kunnskap om sjukdommar, diagnosar og ulike behandlingsformer er ein viktig del av det faglege kompetanseområdet til helsefagarbeidaren.

 • Sjukepleie for helsefagarbeidaren

  Helsefagarbeidarar skal kunne utføre grunnleggjande sjukepleie og treng god og relevant kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

 • Hygiene

  Handhygiene er det enklaste, rimelegaste og beste tiltaket for å hindre overføring av smitte. Hygiene er eit viktig område for helsefagarbeidaren.

 • Legemiddel

  Dei fleste pasientar bruker ei eller anna form for legemiddel, og gjennom yrkesutøvinga di som helsefagarbeidar får du difor med legemiddel å gjere. Andre ord for legemiddel er medikament, medisin og preparat.

 • I arbeid med mennesker

  Alle som jobbar med mennesker i helse- og sosialsektoren, har eit ansvar for å jobbe målretta, førebyggjande og setje i gang tiltak for å fremje god livsstil.

 • Helsefagarbeidarutdanninga gir brei kompetanse og kunnskapar innanfor mange fagområde. Dette gjer at helsefagarbeidaren kan velje mellom fleire yrkesarenaer.

 • Etikk for helsefagarbeidarar

  Helsefagarbeidarar må ta mange val og avgjerder i arbeidet ditt. Dei skal yte fagleg, etisk og juridisk forsvarleg helsehjelp.

 • For ein helsefagarbeidar er førstehjelpsopplæringa omfattande. Det er derfor viktig med god, praktisk grunnopplæring og regelmessig oppdatering på fagområdet.

Om helsearbeidarfaget

To hender holder en blomst. Foto.

Om helsearbeidarfaget

I helsearbeidarfaget skal eleven utvikle evner til å møte den einskilde brukaren av helse- og omsorgstenester og spesialisthelsetenesta. Opplæringa skal bidra til at eleven skal vere skikka og ha evner til samhandling med menneske med ulike behov på ein forsvarleg måte.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook