Hopp til innhald

Helsearbeiderfag Vg2

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Helse og sjukdom

  Kunnskap om sjukdommar, diagnosar og ulike behandlingsformer er ein viktig del av det faglege kompetanseområdet til helsefagarbeidaren.

 • Helsefagarbeidarar skal kunne utføre grunnleggjande sjukepleie og treng god og relevant kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

 • Hygiene

  Handhygiene er det enklaste, rimelegaste og beste tiltaket for å hindre overføring av smitte. Hygiene er eit viktig område for helsefagarbeidaren.

 • Legemiddel

  Dei fleste pasientar bruker ei eller anna form for legemiddel, og gjennom yrkesutøvinga di som helsefagarbeidar får du difor med legemiddel å gjere. Andre ord for legemiddel er medikament, medisin og preparat.

 • Alle som jobbar med mennesker i helse- og sosialsektoren, har eit ansvar for å jobbe målretta, førebyggjande og setje i gang tiltak for å fremje god livsstil.

 • Helsefagarbeidarutdanninga gir brei kompetanse og kunnskapar innanfor mange fagområde. Dette gjer at helsefagarbeidaren kan velje mellom fleire yrkesarenaer.

 • Helsefagarbeidarar må ta mange val og avgjerder i arbeidet ditt. Dei skal yte fagleg, etisk og juridisk forsvarleg helsehjelp.

Om helsearbeidarfaget

To hender holder en blomst. Foto.

Om helsearbeidarfaget

I helsearbeidarfaget skal eleven utvikle evner til å møte den einskilde brukaren av helse- og omsorgstenester og spesialisthelsetenesta. Opplæringa skal bidra til at eleven skal vere skikka og ha evner til samhandling med menneske med ulike behov på ein forsvarleg måte.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook