Hopp til innhald

 1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. StilhistorieChevronRight
 4. ModernismeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Modernisme

Samfunnet endra seg radikalt på 1800-talet. Utvikling av ny teknologi og industri gjorde at mange flytta til byane for å få arbeid. 1900-talet er prega av nyskaping innan kunst, arkitektur, kunsthandverk, musikk og litteratur. Eksperimentering og kunstnerisk fridom blei lagt vekt på.

To fotografi av arbeidsplassar i tidleg og sein modernisme. Kollasj.
Modernismen før og no.

Modernismen braut fram på midten av 1800-talet og hadde innverknad på den vestlege kulturen gjennom heile 1900-talet. Synet på verda endra seg. Ein gjekk bort frå gamle tradisjonar og ønska å skape nye uttrykk.

I biletkunsten var det ikkje lenger eit mål å etterlikne røynda. I arkitektur og brukskunst reinska ein bort unødvendig pynt. I staden blei rette linjer og reine flater brukte. Form, funksjon og materiale skulle vere i fokus. Modernismen er ei samnemning for fleire ulike retningar. Innanfor design og kunsthandverk utvikla modernismen seg gjennom art deco, funksjonalisme, Scandinavian design, popdesign og fram til postmodernisme.

Kunstindustrimuseet i Oslo

Då Kunstindustrimuseet i Oslo skulle etablere ei ny basisutstilling, ønska dei å vise modernismen si utvikling frå 1905 til 2005. På 700 kvadratmeter er det samla om lag 1200 gjenstandar som skal vise avantgardistiske høgdepunkt frå norsk og internasjonal designhistorie. Rundt tre fjerdedelar av gjenstandane er norske.

Av enkeltutøvarar som blir framheva, kan vi nemne møblar og teppe av Gerhard Munthe, servise av Nora Gulbrandsen, smykke av Tone Vigeland og emaljegjenstandar av Grete Prytz Kittelsen. Utstillinga la vekt på kunsthandverk som grunnlag for design.

Design av Grete Prytz Kittelsen

Då museet skulle lage utstillinga, utlyste dei ein konkurranse om ny utstillingsdesign, og denne blei vunnen av Reiulf Ramstad Arkitekter. Dei har laga montrane med hylleknektar av lys som mange av gjenstandane er plasserte i. Dei står også for fargevala. "Modernismens lys" viste fram lamper frå heile hundreåret i eit raudt rom.

Arkitekt Reiulf Ramstad forklarte begge vala slik ved opninga: "Det er kanskje ikkje nokon gjenstand som kjenneteiknar dei siste hundre åra så godt som lampa. Den viser utviklinga av design, og også korleis heile det norske samfunnet utvikla seg frå å bruke stearinlys til å bli eit industrisamfunn med elektrisk lys. Vår oppgåve var å designe ei utstilling om ein periode i norsk historie, modernismen, då det norske folket både endra måten dei tenkte og levde på. 1900-talet var hundreåret for dei store omveltingane, derfor raudfargen."

Kunstindustrimuseet i Oslo stengde dørene i oktober 2016. Samlinga skal flyttast til det nye Nasjonalmuseet som opnar i 2020.

Læringsressursar

Stilhistorie

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kunst i det gamle Egypt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Pompeii

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hagia Sofia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er en stavkirke?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Urnes stavkyrkje

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Nidarosdomen: Spissbue eller gotisk bue

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  St. Denis

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funn fra norsk middelalder

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sølv i Renessansen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Manierismen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Seinbarokk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Porselen i barokken

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Utskjæringer i tre og elfenben i senbarokken

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rokokkotida

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Rokokkostolar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interiør, bruksgjenstander og klær på 1700-tallet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Den franske revolusjonen sin innverknad på stilhistoria

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Art Nouveau

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Modernisme

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Internasjonal stil i arkitekturen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Funksjonalistisk arkitektur

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Interesse for Art Deco

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skandinavisk kitch

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Popkunsten

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ellinor Flor om moter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ekornesbua

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale