Hopp til innhald

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Internasjonal stil i arkitekturen

Tidleg på 1900-talet ser vi dei første teikna til utviklinga av den moderne eller internasjonale stilen i arkitekturen. I Skandinavia slår stilen gjennom på 1930-talet og får nemninga funksjonalisme. Stilen er populær også etter den andre verdskrigen og dominerer heilt fram til midten av 1970-talet.

Funksjonalistisk bolig. Foto.
Villa Stenersen

Nokre prinsipp

  • Form kan ikkje rivast laus frå funksjon. Dei to må verke saman og utgjere ein heilskap.
  • Bygg og interiør skal ha reine, enkle former og linjer, utan "pynt" av noko slag. Til og med privatbustader blir utforma etter dei same prinsippa som fabrikkar og offentlege bygg.
  • Kopiering og etterlikning av eldre stilartar er bannlyst. Det gjeld å skape nye løysingar for ei ny tid.

Døme

Villa Riise på Hamar

Villa Riise. Foto.
Villaen er teikna av arkitekt Arne Korsmo (1900-1968)

Kalmarhuset i Bergen

Det funksjonalistiske Kalmarhuset i Bergen. Foto.
Kalmarhuset. Bygget er teikna av arkitekt Leif Grung. Det blei oppført i 1936.

Ingierstrand Bad

Ingierstrand Bad. Foto.
Ingierstrand bad blei utforma av arkitektane Ole Lind Schistad og Eivind Moestue, og stod ferdig i 1934.

Læringsressursar