Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåve i stilhistorie

I denne oppgåva skal du bli kjent med ein periode i stilhistoria og presentere denne i ein fagartikkel. Fokuser på yrke og materiale som kan koplast til design og handverk i dag. Bruk bilete og tekst til å skape ein god layout.

Arbeidsform: individuell

Tid: om lag 10 skuletimar

Teori: stilhistorie og layout

Arbeidsprosess

  1. Vel ein periode i stilhistoria.
  2. Set deg inn i perioden du har valt: Kva kjenneteiknar den? Kan du sjå samanhengar mellom perioden du har valt, og yrke og materialbruk innan design og handverk i dag?
  3. Lag nokre enkle skisser til layout på fagartikkelen din. Tenk på å skape balanse når du skal plassere titlar, bilete og brødtekst.
  4. Lag sjølve fagartikkelen digitalt. Bruk A3-format. Teksten skal ha ei hovudoverskrift, ei underoverskrift, ein ingress, ein brødtekst og minimum tre bilete som viser kjenneteikn på perioden du har valt. Hugs å føre kjeldene din.

Innlevering og vurdering av:

  • skisse på layout
  • ferdig fagartikkel om stilperioden du har valt
  • eigenvurdering (vurder innhald, layout og heilskap i arbeidet ditt)

Læringsressursar