1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. Form og fargeChevronRight
 4. Form og farge, oppgåverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Form og farge, oppgåver

Forslag til fire ulike oppgåver der du skal jobbe med form og farge. Her er det ingen fasit, det er berre å bruke fantasien og dei kunnskapane du har.

Forskjellige fargekontraster.Illustrasjon.
 • Teikn ein firkant med sterk grønfarge omgitt av eit raudt felt. Sjå cirka eitt minutt på teikninga. Lukk auga. Kva ser du no?
 • Vel ein enkel gjenstand til husbruk, og set farge på han på forskjellige måtar. Skriv ned den effekten fargesetjinga etter di meining har.
 • Prøv med den same gjenstanden å variere forma. Kva har det å seie for opplevinga av tingen og for bruken av han?
 • Fargar står i kontrast til kvarandre på forskjellige måtar. Vi kan snakke om:

Lys – mørk
Kald – varm
Komplementærkontrast
Simultankontrast
Kvalitetskontrast
Kvantitetskontrast
Eigenkontrast

Gi ei nærmare forklaring på minst fire av desse.

Læringsressursar

Form og farge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fargelære

 • SubjectMaterialFagstoff

  Form

 • SubjectMaterialFagstoff

  Formspråk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Komposisjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Tekstur

 • SubjectMaterialFagstoff

  Typografi

 • SubjectMaterialFagstoff

  Layout

 • SubjectMaterialFagstoff

  Persepsjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Estetikk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Valg av farger til et produkt

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fargar tyder noko

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Om farger og flater

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Basisformer 2D

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Basisformer 3D

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter