1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. Form og fargeChevronRight
 4. FormChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Form

Grunnleggjande kunnskapar om form er eit viktig same kva du ønskjer å gå vidare med av design og handverksyrka etter Vg1.

Treskjeer i forskjellige størrelser. Foto.

God formforståing er viktig i alle handverksyrke. Evna di til å sjå og vurdere form er bestemmande for kvaliteten på arbeidet ditt. Når vi arbeider med form, har vi ein del grunnreglar og verkemiddel vi kan gjere oss nytte av.Til meir kunnskap vi har, til betre blir som regel resultatet.

Form i utvikling

Leirearbeid på Skedsmo vgs

Form påverkar oss. Det ligg ei opplagd sanning i at vi opplever og undersøkjer ein gjenstand ikkje berre med augo, men også med hendene. Og dersom farge blir opplevd med augo, blir forma opplevd på begge måtar.

Vi vil, bevisst eller ubevisst, ha form som står i ein samanheng. Den teknologiske utviklinga gjer det mogeleg å produsere former som ikkje var mogeleg før (f.eks. forma på bilar, moderne arkitektur), men likevel søkjer og ønskjer vi at vi tilhøyrer eit eller anna, det vere seg historie eller modernitet, som kjennest riktig. Det er tydeleg at enkelte former har større appell til oss enn andre, sjølv med temmeleg små ulikskapar - sjå for eksempel på designen til en berbar datamaskin.

Verkemiddel

Hender jobber med krukke av leire på dreieskive. Foto.

Du må kjenne verkemidla og vite korleis du treffer menneske med formsetjinga di. Både form og farge er prisgivne motar, trendar og tilfeldige omstende. I det moderne produksjons- og forbrukarsamfunnet er det ofte marknadsføringa som er viktigast, ikkje sjølve produktet. Men det finst veldesigna produkt som overlever gjennom tidene likevel; eksempel er Poul Henningsens lamper, Arne Jacobsens møblar og tradisjonelle engelske tekanner.

Læringsressursar

Form og farge

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fargelære

 • SubjectMaterialFagstoff

  Formspråk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Komposisjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Tekstur

 • SubjectMaterialFagstoff

  Typografi

 • SubjectMaterialFagstoff

  Layout

 • SubjectMaterialFagstoff

  Persepsjon

 • SubjectMaterialFagstoff

  Estetikk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Valg av farger til et produkt

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fargar tyder noko

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Om farger og flater

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Basisformer 2D

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Basisformer 3D

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter