Hopp til innhald

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Form og funksjon

Utsjånaden heng saman med kva ein gjenstand skal brukast til. Ein stol skal vere god å sitje i og samstundes ha god form. Funksjon beskriv bruksmåte. Korleis fungerer produktet? Ein lenestol kan vi til dømes regulere til liggjestilling, medan ein kontorstol kan vi tilpasse høgda på eit skrivebord.

Fargerike lenestoler. Foto.

Form og funksjon

Jobber du med design er det viktig å finne ut tidleg kva produktet skal brukast til. Nokre gjenstandar kan ha fleire funksjonar, og andre ingen.

Vi fortset med ein stol som eksempel: Korleis den skal brukast avgjer utforminga. Stolen kan ha rette eller mjuke, avrunda former. Den kan opplevast streng eller innbydande. Fargene og materiala verkar også inn på uttrykket. Ein designar må få form, fargar og materiale til å fungere saman og samstundes tenkje på bruksområdet.

I dag beundrar vi gamle gjenstandar som var laga på gardane. Reiskapar blei for eksempel laga og utforma etter funksjon dei skulle ha. Dei fekk ei form som har vunne fram etter fleire hundreårs erfaring. Vi står altså igjen med det essensielle, og kan oppleve forma som både riktig og vakker.

Høvel med trespon. Foto.

Ulike tider og ulike kulturar har sitt formuttrykk. Ein stol har ei heilt anna utforming i dag enn for 100 år sidan, men han fyller framleis same funksjon. Forma skal følgje funksjonen, og god funksjon kan vere vakkert i seg sjølv. Derfor er dekor unødvendig. Men vi ser at vi også har behov for å leike oss med former og fargar. Vi hentar inspirasjon frå fortida og ulike kulturar og smeltar dette saman til eit moderne uttrykk.

Presentasjon av formuttrykk

I presentasjonen under kan du utforske ulike formuttrykk ved å klikke på elementa.