Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

HMS-arbeid

Helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet skal sikre at tilsette ikkje blir sjuke eller skadde på arbeidsplassen. Tryggleik og eit sikkert og triveleg arbeidsmiljø er lønnsamt både for bedrifta og for dei tilsette.
Alle bedrifter er lovpålagde å drive HMS-arbeid.

I denne oppgåva skal du setje deg inn i HMS-arbeid.

Læringsressursar