Hopp til innhald

 1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
 4. Vurdering av eit produktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurdering av eit produkt

Å vurdere eige produkt er viktig i arbeidet med å kvalitetssikre og vidareutvikle arbeidsprosessar.

To keramikere ser på keramikk. Foto.

Oppgåve

I denne oppgåva skal du reflektere over og gjere greie for dei vala du har gjort opp mot eit produkt som du har laga.

Arbeidsform: Individuell

Tid: Ca. 3 skuletimar

Teori: Designprosessen

Prosess

Når ein vurderer produkt er det viktig å trekke fram fagord knytt til produktet. Dette kan vere ord knytt til

 • Form
 • Farge
 • Funksjon
 • Komposisjon
 • Balanse
 • Heilskap
 1. Finn fram eit produkt du har laga i produksjon. Har du ein større designprosess til produktet, bør du ta med denne i vurderingsarbeidet.
 2. Vurder nokre av fasane i designprosessen:
  • Idéutvikling
   • Kva har du gjort i denne fasen som var avgjerande for det ferdige produktet?
   • Er det noko i denne fasen du kunne gjort annleis?
  • Planlegging
   • Kva avgjerd tok du i planleggingsfasen som var avgjerande for det ferdige produktet?
   • Kunne du ha valt andre alternativ i denne fasen?
  • Gjennomføring
   • Kva gjorde du i gjennomføringsfasen som du er veldig nøgd med?
   • Kva ved produktet ditt kunne vore gjort annleis?
   • Korleis følgde du planen du hadde før gjennomføringsfasen?
   • Gjorde du endringar undervegs?
  • Dokumentasjon
   • Korleis har du dokumentert prosessen frå start til slutt?
   • Kva nytte vil du seie dokumentasjonen har?
 3. Kvalitetssikring:
  • Kva kan du seie om kvaliteten til produktet ditt?
  • Er det noko du kunne ha endra i designprosessen som kunne ha vore med på å gjort produktet betre?
  • Kva er dei sterke sidene til produktet?

Innlevering og vurdering av:

 • Ein tekst der punkta ovanfor er gjort greie for

Læringsressursar

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter