Hopp til innhald

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. Presentasjonsteknikk – foredrag og digitale presentasjonarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Presentasjonsteknikk – foredrag og digitale presentasjonar

Foredrag og digitale presentasjonar kan enkelt koplast saman. Eit foredrag er ein lengre presentasjon der ein har ei innleiing, ein hovuddel og ei avslutning.

Kreativt team vurderer et bilde. Foto.
Kreativt team vurderer eit bilete.

Oppgåve:

Ta for deg ei større oppgåve du har jobba med som har eit ferdig produkt. Lag ein digital presentasjon ved å bruke eit digitalt verkty som PowerPoint eller Prezi, og hald eit foredrag.

Vurdering:

  • Foredraget er inndelt i innleiing, hovuddel og avslutning
  • Det er brukt ulike verkemiddel i presentasjonen (bilete, lyd og liknande)
  • Foredraget har ein god heilskap
  • Foredragshaldar presenterer innhaldet på ein god måte (kroppsspråk, stemmebruk og liknande)
Ein feil oppsto ved lasting av ein ekstern ressurs.
Ein feil oppsto ved lasting av ein ekstern ressurs.

Læringsressursar

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter