Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Foredrag og digitale presentasjonar

Foredrag og digitale presentasjonar kan enkelt koplast saman. Eit foredrag er ein lengre presentasjon med ei tydeleg innleiing, hovuddel og avslutning.

Kvinne holde ein presentasjon for kollegaer. Foto.

Oppgåve:

Ta for deg ei større oppgåve du har jobba med som har eit ferdig produkt. Lag ein digital presentasjon ved å bruke eit digitalt verktøy, som til dømes PowerPoint eller Prezi, og hald eit foredrag.

Vurdering:

  • Har foredraget ei god innleiing, hovuddel og avslutning?
  • Korleis blir ulike verkemiddel (bilete, lyd og liknande) brukte i presentasjonen?
  • Har foredraget god heilskap?
  • Korleis blir innhaldet presentert? Har du bra formidling, kroppsspråk, stemmebruk og god kontakt med tilhøyrarane?

Læringsressursar