Hopp til innhald

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. Presentasjonsteknikk – demonstrasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Presentasjonsteknikk – demonstrasjon

Ein demonstrasjon kan ein gjere på fleire måtar. Du kan demonstrere gjennom for eksempel ein catwalk, eller ved å bruke ein meir tradisjonell munnleg demonstrasjon slik som på oppgåva nedanfor. Då viser ein fram produktet medan ein pratar.

Moteshow
Moteshow er ein form for demonstrasjon.

Det er viktig å planlegge det du skal gjere, ha nødvendig utstyr klart og tilpasse det du skal seie til målgruppa.

Oppgåve:

Finn fram eit produkt du skal demonstrere. Gjer greie for og vis gjennom demonstrasjonen;

  • val av storleik
  • val av funksjon/ funksjonar
  • val av farge, form og dekor

Vurdering av:

  • Heilskapen i demonstrasjonen
  • Stemmebruk og tilpassing til målgruppe
  • Bruken av fagord
Genser design

Læringsressursar

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter