Hopp til innhald

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Grunnleggjande visuelle verkemiddel

Visuelt har å gjere med det å se. Når vi skal lage eit bilete eller ein gjenstand, brukar vi visuelle verkemiddel.

Desse verkemidla kan delast inn i dei to kategoriane:

  • utsjånaden
  • plasseringa

Utsjånaden til elementa dreier seg om form, farge, tekstur, storleik og klårleik. Medan plasseringa av elementa handler om retning, avstand og posisjon. Klikk deg vidare i presentasjonen for å utforska meir om dette.

Læringsressursar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

  • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for oppgaver og aktiviteter.