Hopp til innhald

SubjectEmne

EMNE

Poteter

Poteter er ikkje berre poteter. Det er store smaksskilnader mellom ulike potettypar, konsistensen varierer, og dei ulike sortene har forskjellige storleikar. Det finst ei potet til kvart eit høve!

Poteter. Foto.

Poteta er ei høveleg råvare som kan nyttast til det meste, og ho er framleis det mest populære mettingsgarnityret i Skandinavia. Ho er mild på smak og passar saman med dei fleste andre matvarer. Poteta er enkel å lage til og har opp i gjennom åra spela ei viktig ernæringsmessig rolle for store delar av befolkninga i verda.

Dei ulike potetsortane oppfører seg ulikt under tillaging. Somme sortar tòler koking godt, medan andre lett går sund. Bruksområda vil derfor variere, avhengig av type og sort.

I dette emnet får du kjennskap til dei vanlegaste potetsortane som blir dyrka i Noreg, i tillegg til nokre importerte. Du kan lese om bruksområde, krav til lagring og næringsinnhald. Du kan òg få vite meir om historia til poteta, og korleis ho har verka inn på kosthaldet i Noreg.

Læringsressursar

Poteter