Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Berekraftig produksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Berekraftig produksjon

Temaet berekraftig produksjon handlar om å utnytte råvarer og åredusere matsvinn og utslepp frå matproduksjon. Vidare handlar det om bruk av råvarer, avfallshandtering, gjenbruk og resirkulering og betre utnytting av ressursar over tid. Det handlar òg om å forstå at råvarer er ein avgrensa ressurs.

Tomatar som heng på tomatplantar. Foto.

Emne

Berekraftig produksjon

 • Økologisk mat

  Økologisk mat skal vere framstilt med bruk av organisk gjødsel og utan kjemisk-syntetiske plantevernmiddel.

 • Fairtrade

  Merket Fairtrade garanterer at arbeidarane som har laga produktet, har eit minimum av rettar.

 • Avfall og miljø

  Mange av vala vi gjer, kan ha uheldige følgjer for natur og miljø. I matbransjen kan vi verne miljøet ved å velje rett emballasje.